Luxury apartments for sale
Асансьори
  • IZAMET или подобно машинно отделение
  • стени и таван - излъскана стомана
  • скорост 1m/s
  • индикации на етажите и във вътрешната кабина
  • капацитет на натоварване - 450 kg, 6 човека
EN  BG
Copyright 2007 www.vitoshatulip.bg Created by Redutta solushions