Luxury apartments for sale
Външни фасади
  • външна фасадна термална изолация - вградена система BAUMIT-boards EPS-F 6 cm дебели
  • панели за фасадна облицовка – естествено дърво, PRODEMA система
EN  BG
Copyright 2007 www.vitoshatulip.bg Created by Redutta solushions