Luxury apartments for sale
Слаботокови инсталации
  • инсталация за кабелна телевизия с розетки във всеки апартамент
  • компютърна и телефонна мрежа изпълнена чрез UTP проводник
  • intercom система
  • пожароизвестителна система - пожароизвестителна инсталация и автоматика с адресируеми датчици, свързана към центъра за сигурност - система BOSCH TELECOM, CERBERUS, ESSER TRONIC или подобна
  • мълниезащитна инсталация
EN  BG
Copyright 2007 www.vitoshatulip.bg Created by Redutta solushions